Ta strona używa cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki

Drukuj Email

 OGŁOSZENIE

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu, ul. Sobieskiego
9 ( tel. 034 350 63 80, fax 034 356 58 70 )
ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Lublińcu w ramach pełnienia dyżurów medycznych
w Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc, Izbie Przyjęć, pełnienia dyżurów medycznych  i dyżurów gotowości w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym i Oddziale Chirurgii Ogólnej od 01.07.2016 r.  do 30.06.2019 r. 

(PKW i U86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej)

851410009 – Usługi świadczone przez personel medyczny rodzaju: leczenie szpitalne

zakresie: oddział gruźlicy i chorób płuc, oddział położniczo-ginekologiczny, oddział chirurgii ogólnej, izba przyjęć

Podstawa prawna : Art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2015 roku, poz. 618 z późn. zm.).

Obowiązujące formularze oferty i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu,  w tym  projekt umowy, są do wglądu lub do odebrania w Dziale Organizacji i Nadzoru (budynek przy ul. Grunwaldzkiej 9, III piętro), od 05.05.2016 r. ( od poniedziałku do piątku
w godz.  od 10:00 do 14:00).

Termin składania ofert  do 12.05.2016 r.  do godz. 13.00 (otwarcie ofert –   12.05.2016 r. godz. 13.30)                                                                                                                                                

Termin rozstrzygnięcia konkursu   nie później niż w ciągu 7 dni od otwarcia ofert

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej SP ZOZ w Lublińcu.

Miejsce składania ofert SP ZOZ w Lublińcu  ul. Sobieskiego 9 42-700 Lubliniec  Sekretariat pok. nr 68

 

Termin związania z ofertą : 30 dni od daty upływu terminu składania ofert

 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ( w całości lub w części ) na każdym etapie postępowania lub przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Koperta z ofertą winna być oznaczona :

„Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Lublińcu
w ramach pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc, Izbie Przyjęć, pełnienia dyżurów medycznych  i dyżurów gotowości w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym i Oddziale Chirurgii Ogólnej od 01.07.2016 r.  do 30.06.2019 r.”

 


 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

Działając na podstawie § 11ust.1 pkt 3)  Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert z dnia 20.04.2016 r. zawiadamiam o unieważnieniu postępowania z dnia 20.04.2016 r.

Udzielający zamówienie:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

ul. Sobieskiego 9

42-700 Lubliniec

Nazwa postępowania:

„Konkurs ofert na udzielanie  świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Lublińcu w ramach pełnienia przez lekarzy dyżurów medycznych w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego  od 01.06.2016 r. 31.05.2019 r.”

Uzasadnienie

Odrzucono wszystkie oferty.

                                                                                 Dyrektor SP ZOZ w Lublińcu

                                                                                          mgr Barbara Szubert 


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Udzielający Zamówienia Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Lublińcu, 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9, działając zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj.
Dz. U. z 2015 roku, poz.618 z późn. zm.), informuje o unieważnieniu postępowania z dnia 19.04.2016 r. na:

„Udzielanie świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Lublińcu w ramach pełnienia łączonych dyżurów medycznych przez lekarzy na Oddziale Pediatrycznym i Oddziale Noworodkowym od 01.05.2016 r. do 30.04.2019 r.”

 

UZASADNIENIE :
Nie wpłynęła żadna oferta

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu

Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

mgr Barbara Szubert

 


 

OGŁOSZENIE

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu, ul. Sobieskiego
9 ( tel. 034 350 63 80, fax 034 356 58 70 )
ogłasza konkurs ofert na udzielanie  świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Lublińcu w ramach pełnienia przez lekarzy dyżurów medycznych w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego  od 01.06.2016 r. 31.05.2019 r.

(PKW i U86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej)

851410009 – Usługi świadczone przez personel medyczny

601300008 – Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

w

rodzaju ratownictwo medyczne

zakresie specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego

Podstawa prawna : Art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2015 roku, poz. 618 z późn. zm.).

Obowiązujące formularze oferty i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu,  w tym  projekt umowy, są do wglądu lub do odebrania w Dziale Organizacji i Nadzoru (budynek przy ul. Grunwaldzkiej 9, III piętro), od 20.04.2016 r. ( od poniedziałku do piątku
w godz.  od 10:00 do 14:00).

 

Termin składania ofert                    do 28.04.2016 r.  do godz. 13.00 

                                                            (otwarcie ofert –  28.04.2016  r. godz.  13.30)    

Termin rozstrzygnięcia konkursu   nie później niż w ciągu 7 dni od otwarcia ofert

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej SP ZOZ w Lublińcu.

Miejsce składania ofert                    SP ZOZ w Lublińcu

                                                            ul. Sobieskiego 9

                                                           42-700 Lubliniec

                                                           Sekretariat pok. nr 68

 

Termin związania z ofertą :             30 dni od daty upływu terminu składania ofert

 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ( w całości lub w części ) na każdym etapie postępowania lub przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Koperta z ofertą winna być oznaczona :

„Konkurs ofert na udzielanie  świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Lublińcu w ramach pełnienia przez lekarzy dyżurów medycznych w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego  od 01.06.2016 r. 31.05.2019 r.”. 


podziekowania  

 

 


 

 


OGŁOSZENIE

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu, ul. Sobieskiego
9 ( tel. 034 350 63 80, fax 034 356 58 70 )
ogłasza konkurs ofert na udzielanie  świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Lublińcu w ramach pełnienia łączonych dyżurów medycznych przez lekarzy na Oddziale Pediatrycznym i Oddziale Noworodkowym od 01.05.2016 r. do 30.04.2019 r.

(PKW i U86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej)

851410009 – Usługi świadczone przez personel medyczny

w

rodzaju leczenie szpitalne

zakresie oddział pediatryczny i oddział noworodkowy

Podstawa prawna : Art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2015 roku, poz. 618 z późn. zm.).

Obowiązujące formularze oferty i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu,  w tym  projekt umowy, są do wglądu lub do odebrania w Dziale Organizacji i Nadzoru (budynek przy ul. Grunwaldzkiej 9, III piętro), od 30.03.2016 r. ( od poniedziałku do piątku
w godz.  od 10:00 do 14:00).

 Termin składania ofert do 13.04.2016 r.  do godz. 13.00  (otwarcie ofert –  13.04.2016  r. godz. 13.30)                                                                                                                                                

Termin rozstrzygnięcia konkursu   nie później niż w ciągu 7 dni od otwarcia ofert

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej SP ZOZ w Lublińcu.

Miejsce składania ofert  SP ZOZ w Lublińcu ul. Sobieskiego 9 42-700 Lubliniec Sekretariat pok. nr 68

Termin związania z ofertą : 30 dni od daty upływu terminu składania ofert

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ( w całości lub w części ) na każdym etapie postępowania lub przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Koperta z ofertą winna być oznaczona :

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Lublińcu w ramach pełnienia łączonych dyżurów medycznych przez lekarzy na Oddziale Pediatrycznym
i Oddziale Noworodkowym od 01.05.2016 r. do 30.04.2019 r.”.


OGŁOSZENIE

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu, ul. Sobieskiego
9 ( tel. 034 350 63 80, fax 034 356 58 70 )
ogłasza konkurs ofert na udzielanie  świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Lublińcu w ramach pełnienia przez lekarzy dyżurów medycznych w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego  od 01.06.2016 r. 31.05.2019 r.

(PKW i U86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej)

851410009 – Usługi świadczone przez personel medyczny

601300008 – Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

w

rodzaju ratownictwo medyczne

zakresie specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego

Podstawa prawna : Art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2015 roku, poz. 618 z późn. zm.).

Obowiązujące formularze oferty i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu,  w tym  projekt umowy, są do wglądu lub do odebrania w Dziale Organizacji i Nadzoru (budynek przy ul. Grunwaldzkiej 9, III piętro), od 30.03.2016 r. ( od poniedziałku do piątku
w godz.  od 10:00 do 14:00).

 

Termin składania ofert  do 30.03.2016 r.  do godz. 13.00 (otwarcie ofert –  13.04.2016  r. godz. 13.30)                                                         

Termin rozstrzygnięcia konkursu   nie później niż w ciągu 7 dni od otwarcia ofert

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej SP ZOZ w Lublińcu.

Miejsce składania ofert  SP ZOZ w Lublińcu  ul. Sobieskiego 9 42-700 Lubliniec  Sekretariat pok. nr 68

Termin związania z ofertą :  30 dni od daty upływu terminu składania ofert

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ( w całości lub w części ) na każdym etapie postępowania lub przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Koperta z ofertą winna być oznaczona :

„Konkurs ofert na udzielanie  świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Lublińcu w ramach pełnienia przez lekarzy dyżurów medycznych w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego  od 01.06.2016 r. 31.05.2019 r.”.


OGŁOSZENIE

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu, ul. Sobieskiego
9 ( tel. 034 350 63 80, fax 034 356 58 70 )
ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Lublińcu w ramach pełnienia dyżurów medycznych
w Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc, Izbie Przyjęć, pełnienia dyżurów medycznych  i dyżurów gotowości w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym i Oddziale Chirurgii Ogólnej od 01.07.2016 r.  do 30.06.2019 r.

 

(PKW i U86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej)

851410009 – Usługi świadczone przez personel medyczny

w

rodzaju: leczenie szpitalne

zakresie: oddział gruźlicy i chorób płuc, oddział położniczo-ginekologiczny, oddział chirurgii ogólnej, izba przyjęć

Podstawa prawna : Art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2015 roku, poz. 618 z późn. zm.).

Obowiązujące formularze oferty i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu,  w tym  projekt umowy, są do wglądu lub do odebrania w Dziale Organizacji i Nadzoru (budynek przy ul. Grunwaldzkiej 9, III piętro), od 30.03.2016 r. ( od poniedziałku do piątku
w godz.  od 10:00 do 14:00).

Termin składania ofert do 13.04.2016 r.  do godz. 13.00 

(otwarcie ofert –   13.04.2016 r. godz. 13.30)                                                                                                                                               

Termin rozstrzygnięcia konkursu   nie później niż w ciągu 7 dni od otwarcia ofert

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej SP ZOZ w Lublińcu.

Miejsce składania ofert   ZOZ w Lublińcu

ul. Sobieskiego 9 42-700 Lubliniec Sekretariat pok. nr 68

Termin związania z ofertą :  30 dni od daty upływu terminu składania ofert

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ( w całości lub w części ) na każdym etapie postępowania lub przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Koperta z ofertą winna być oznaczona :

 

„Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Lublińcu
w ramach pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc, Izbie Przyjęć, pełnienia dyżurów medycznych  i dyżurów gotowości w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym i Oddziale Chirurgii Ogólnej od 01.07.2016 r.  do 30.06.2019 r.”

 


INFORMACJA

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu informuje, iż nie upoważnił Spółki - Szczęście Dzieci Sp. z o.o. w organizacji do występowania do osób trzecich o darowizny rzeczowe oraz finansowe na rzecz Szpitala w naszym imieniu.

 


OGŁOSZENIE

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu informuje, że obecnie żaden podmiot zewnętrzny nie jest upoważniony do przeprowadzania zbiórki środków finansowych i darowizn rzeczowych na rzecz naszej jednostki, w tym na rzecz Oddziałów Szpitalnych oraz Poradni i Pracowni Specjalistycznych SPZOZ w Lublińcu. 
 


 

 SPZOZ w Lublińcu zatrudni pielęgniarki

Wymagania: aktualne prawo wykonywania zawodu

Informację można uzyskać pod nr telefonu: 34 3506387

 

SPZOZ w Lublińcu zatrudni pielęgniarki na Oddział Anestezjologi i Intensywnej Terapii

Wymagania:  aktualne prawo wykonywania zawodu , kurs kwalifikacyjny /specjalizacja z pielęgniarstwa anestezjologicznego

 

Informacje można uzyskać pod nr. telefonu: 34 3506387

 

 


 

 

 Dobro pacjenta najważniejszym celem naszego działania      

Witamy na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Lublińcu.
Nadrzędnym celem działania Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu jest zapewnienie wszystkim pacjentom  świadczeń zdrowotnych na jak najwyższym poziomie.
SP ZOZ w Lublińcu przyjmuje pacjentów bez skierowania w stanie „ostrym” wymagającym szybkiej interwencji medycznej oraz ze skierowaniem do przyjęcia planowego. Swoją opieką obejmuje ok. 80 tysięcy mieszkańców Powiatu Lublinieckiego.
Dysponujemy bazą 150 łóżek w 7 oddziałach: Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Chirurgii Ogólnej, Pediatrycznym, Chorób Wewnętrznych, Położniczo-Ginekologicznym, Noworodkowym, Gruźlicy i Chorób Płuc oraz Izbą Przyjęć. Rocznie hospitalizowanych jest tutaj ok 7 tysięcy pacjentów.
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna świadczona jest w 9 poradniach: Chirurgii Ogólnej, Proktologicznej, Diabetologicznej, Kardiologicznej, Położniczo-Ginekologicznej, Patologii Noworodka, Chorób Piersi, Gruźlicy i Chorób Płuc, Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dzieci. Rocznie udzielamy średnio 28 tysięcy porad specjalistycznych. W SP ZOZ w Lublińcu działa ponadto Szkoła rodzenia.
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu świadczy również  usługi
z zakresu badań: mikrobiologicznych, analitycznych, serologicznych, diagnostyki obrazowej, badań endoskopowych, USG i mammografii. Ponadto świadczone są usługi z zakresu transportu sanitarnego i ratownictwa medycznego. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej dysponuje również 6 ambulansami, z czego 3 świadczą usługi z zakresu ratownictwa medycznego.
Zapewniamy kompleksową opiekę wraz z pełną diagnostyką i leczeniem w jednej placówce, co wydatnie zwiększa komfort pacjenta i skraca czas pobytu.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji przez całą dobę - otoczymy Was fachową opieką, serdecznością
i zrobimy wszystko, by nasze spotkanie okazało się przyjemnym momentem
w Państwa życiu.