Ta strona używa cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki

Drukuj Email

 

 OGŁOSZENIE 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu, ul. Sobieskiego 
9 ( tel. 034 350 63 80, fax 034 356 58 70 ) ogłasza konkurs ofert na udzielanie  świadczeń zdrowotnych w Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc SP ZOZ w Lublińcu przez lekarza – specjalistę w dziedzinie chorób płuc od 01.01.2016 r. do 01.12.2018 r. 

 

(PKW i U86- usługi w zakresie opieki zdrowotnej)

851410009 – Usługi świadczone przez personel medyczny

w

rodzaju: leczenie szpitalne

zakresie: gruźlica i choroby płuc

 

Podstawa prawna : Art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(tj. - Dz. U. z 2015 roku, poz.618 z późn. zm.).

 

 

Obowiązujące formularze oferty i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu,  w tym  projekt umowy, są do wglądu lub do odebrania w Dziale Organizacji i Nadzoru (budynek przy ul. Grunwaldzkiej 9, III piętro), od 24.11.2015 r. ( od poniedziałku do piątku 
w godz.  od 10:00 do 14:00).

 

 

Termin składania ofert  

do 07.12.2015 r.  do godz. 13.00 (otwarcie ofert –07.12.2015r.godz13.30)

Termin rozstrzygnięcia konkursu   nie później niż w ciągu 3 dni od otwarcia ofert

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej SP ZOZ w Lublińcu.

Miejsce składania ofert   

SP ZOZ w Lublińcu

ul. Sobieskiego 9

42-700 Lubliniec

Sekretariat pok. nr 68

 

Termin związania z ofertą :  30 dni od daty upływu terminu składania ofert

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ( w całości lub w części ) na każdym etapie postępowania lub przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Koperta z ofertą winna być oznaczona :

 

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Gruźlicy 
i Chorób Płuc SP ZOZ w Lublińcu przez lekarza – specjalistę w dziedzinie chorób płuc od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.”.

 

OGŁOSZENIE

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu, ul. Sobieskiego 
9 ( tel. 034 350 63 80, fax 034 356 58 70 ) ogłasza konkurs ofert na udzielanie  świadczeń zdrowotnych w poradni chirurgii ogólnej SP ZOZ w Lublińcu przez lekarza - specjalistę 
 w zakresie chirurgii ogólnej od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r..

 

(PKW i U86- usługi w zakresie opieki zdrowotnej)

851410009 – Usługi świadczone przez personel medyczny

w

rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna

zakresie: chirurgii ogólnej

 

 

Podstawa prawna : Art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. - Dz. U. 
z 2015 roku, poz.618 z późn. zm.).

 

 

Obowiązujące formularze oferty i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu,  w tym  projekt umowy, są do wglądu lub do odebrania w Dziale Organizacji i Nadzoru (budynek przy ul. Grunwaldzkiej 9, III piętro), od 24.11.2015 r. ( od poniedziałku do piątku 
w godz.  od 10:00 do 14:00).

 

 

Termin składania ofert  do 07.12.2015 r.  do godz. 13.00 

                                                            (otwarcie ofert –  07.12.2015 r. godz. 13.30)                                                                                                                                                

Termin rozstrzygnięcia konkursu   nie później niż w ciągu 3 dni od otwarcia ofert

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej SP ZOZ w Lublińcu.

Miejsce składania ofert 

SP ZOZ w Lublińcu

ul. Sobieskiego 9

42-700 Lubliniec

Sekretariat pok. nr 68

 

Termin związania z ofertą :  30 dni od daty upływu terminu składania ofert

 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ( w całości lub w części ) na każdym etapie postępowania lub przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Koperta z ofertą winna być oznaczona :

 

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradni chirurgii ogólnej SP ZOZ 
w Lublińcu przez lekarza - specjalistę w zakresie chirurgii ogólnej od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.”.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu, ul. Sobieskiego 
9 ( tel. 034 350 63 80, fax 034 356 58 70 ) ogłasza konkurs ofert na udzielanie, przez lekarzy,  świadczeń zdrowotnych w ramach Ratownictwa Medycznego SP ZOZ w Lublińcu od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r. 

 

(PKW i U86- usługi w zakresie opieki zdrowotnej)

851410009 – Usługi świadczone przez personel medyczny

w

rodzaju: ratownictwo medyczne

zakresie: zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny

 

 

Podstawa prawna : Art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 
z 2015 roku, poz.618 z późn. zm.).

 

 

Obowiązujące formularze oferty i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu,  w tym  projekt umowy, są do wglądu lub do odebrania w Dziale Organizacji i Nadzoru (budynek przy ul. Grunwaldzkiej 9, III piętro), od 24.11.2015 r. ( od poniedziałku do piątku 
w godz.  od 10:00 do 14:00).

 

 

Termin składania ofert                  

do 07.12.2015 r.  do godz. 13.00 (otwarcie ofert –  07.12.2015 r. godz. 13.30)

Termin rozstrzygnięcia konkursu   nie później niż w ciągu 3 dni od otwarcia ofert

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej SP ZOZ w Lublińcu.

Miejsce składania ofert

SP ZOZ w Lublińcu

ul. Sobieskiego 9

42-700 Lubliniec

Sekretariat pok. nr 68

Termin związania z ofertą :30 dni od daty upływu terminu składania ofert

 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ( w całości lub w części ) na każdym etapie postępowania lub przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Koperta z ofertą winna być oznaczona :

„Konkurs ofert na udzielanie, przez lekarzy, świadczeń zdrowotnych w ramach Ratownictwa Medycznego  SP ZOZ w Lublińcu od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.”.

OGŁOSZENIE

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu, ul. Sobieskiego 
9 ( tel. 034 350 63 80, fax 034 356 58 70 ) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Ratownictwie Medycznym, Transporcie Sanitarnym i POZ przez pielęgniarzy systemu, ratowników medycznych, ratowników medycznych/pielęgniarzy systemu - kierowców, sanitariuszy i kierowców w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12. 2018 r.

 

.

(PKW i U86- usługi w zakresie opieki zdrowotnej)

851410009 – Usługi świadczone przez personel medyczny

851420006 – Usługi paramedyczne

601300008 – Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

w

rodzaju: leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, ratownictwo medyczne, podstawowa opieka zdrowotna

zakresie: zespół ratownictwa medycznego podstawowy, zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny, transport sanitarny

 

 

Podstawa prawna : Art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(tj. - Dz. U. z 2015 roku, poz.618 z późn. zm.).

 

 

Obowiązujące formularze oferty i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu,  w tym  projekt umowy, są do wglądu lub do odebrania w Dziale Organizacji i Nadzoru (budynek przy ul. Grunwaldzkiej 9, III piętro), od 24.11.2015 r. ( od poniedziałku do piątku 
w godz.  od 10:00 do 14:00).

 

 

Termin składania ofert  

do 07.12.2015 r.  do godz. 13.00 (otwarcie ofert –  07.12.2015 r. godz.13.30) 

Termin rozstrzygnięcia konkursu   nie później niż w ciągu 3 dni od otwarcia ofert

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej SP ZOZ w Lublińcu.

Miejsce składania ofert

SP ZOZ w Lublińcu

42-700 Lubliniec

Sekretariat pok. nr 68

Termin związania z ofertą :30 dni od daty upływu terminu składania ofert

 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ( w całości lub w części ) na każdym etapie postępowania lub przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Koperta z ofertą winna być oznaczona :

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Ratownictwie Medycznym, Transporcie Sanitarnym i POZ

przez pielęgniarzy systemu, ratowników medycznych, ratowników medycznych/pielęgniarzy systemu - kierowców, sanitariuszy i kierowców

w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12. 2018 r.

 

 


Lubliniec, 24.08.2015 r.

OGŁOSZENIE

Praca dla lekarzy na Izbie Przyjęć

 

 Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu zatrudni lekarzy

w oparciu o umowy cywilnoprawne na dyżury medyczne
w Izbie Przyjęć SP ZOZ w Lublińcu.

Warunki pracy i wynagrodzenia do omówienia z Dyrektorem SP ZOZ -u.

Zainteresowanych naszą ofertą prosimy o kontakt: telefon: 34 350 63 80.

e- mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  


 

 SPZOZ w Lublińcu zatrudni pielęgniarki

Wymagania: aktualne prawo wykonywania zawodu

Informację można uzyskać pod nr telefonu: 34 3506387

 

SPZOZ w Lublińcu zatrudni pielęgniarki na Oddział Anestezjologi i Intensywnej Terapii

Wymagania:  aktualne prawo wykonywania zawodu , kurs kwalifikacyjny /specjalizacja z pielęgniarstwa anestezjologicznego

 

Informacje można uzyskać pod nr. telefonu: 34 3506387

 

 

Lubliniec, 11.06.2015 r.

OGŁOSZENIE

Praca dla lekarza specjalisty w dziedzinie

anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji

lub anestezjologii i intensywnej terapii

 

 

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu zatrudni lekarza - specjalistę w dziedzinie: anestezjologii

lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii w oparciu o umowę cywilnoprawną ( także dyżury medyczne) w Oddziale

Anestezjologii i Intensywnej Terapii SP ZOZ w Lublińcu.


Warunki pracy i wynagrodzenia do omówienia z Dyrektorem SP ZOZ -u.


Zainteresowanych naszą ofertą prosimy o kontakt: telefon: 34 350 63 80.


e- mail: 
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

INFORMACJA


Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu, informuje o przeniesieniu do budynku przy ul. Grunwaldzkiej 9 następujących poradni i pracowni:

  1. Poradnia Kardiologiczna,

  2. Poradnia Cukrzycowa,

  3. Poradnia Chirurgii Ogólnej,

  4. Poradnia Proktologiczna,

  5. Pracownia EKG.


 

 Dobro pacjenta najważniejszym celem naszego działania      

Witamy na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Lublińcu.
Nadrzędnym celem działania Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu jest zapewnienie wszystkim pacjentom  świadczeń zdrowotnych na jak najwyższym poziomie.
SP ZOZ w Lublińcu przyjmuje pacjentów bez skierowania w stanie „ostrym” wymagającym szybkiej interwencji medycznej oraz ze skierowaniem do przyjęcia planowego. Swoją opieką obejmuje ok. 80 tysięcy mieszkańców Powiatu Lublinieckiego.
Dysponujemy bazą 150 łóżek w 7 oddziałach: Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Chirurgii Ogólnej, Pediatrycznym, Chorób Wewnętrznych, Położniczo-Ginekologicznym, Noworodkowym, Gruźlicy i Chorób Płuc oraz Izbą Przyjęć. Rocznie hospitalizowanych jest tutaj ok 7 tysięcy pacjentów.
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna świadczona jest w 9 poradniach: Chirurgii Ogólnej, Proktologicznej, Diabetologicznej, Kardiologicznej, Położniczo-Ginekologicznej, Patologii Noworodka, Chorób Piersi, Gruźlicy i Chorób Płuc, Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dzieci. Rocznie udzielamy średnio 28 tysięcy porad specjalistycznych. W SP ZOZ w Lublińcu działa ponadto Szkoła rodzenia.
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu świadczy również  usługi
z zakresu badań: mikrobiologicznych, analitycznych, serologicznych, diagnostyki obrazowej, badań endoskopowych, USG i mammografii. Ponadto świadczone są usługi z zakresu transportu sanitarnego i ratownictwa medycznego. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej dysponuje również 6 ambulansami, z czego 3 świadczą usługi z zakresu ratownictwa medycznego.
Zapewniamy kompleksową opiekę wraz z pełną diagnostyką i leczeniem w jednej placówce, co wydatnie zwiększa komfort pacjenta i skraca czas pobytu.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji przez całą dobę - otoczymy Was fachową opieką, serdecznością
i zrobimy wszystko, by nasze spotkanie okazało się przyjemnym momentem
w Państwa życiu.