Ta strona używa cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki

Drukuj Email
 
 WAŻNA INFORMACJA

W związku ze zmianą lokalizacji Medycznego Laboratorium Diagnostycznego w dniu 24.06.2016 materiał do badań można oddawać do godz. 9.00.

 

Jednocześnie informujemy, że od dnia 27.06.2016r Medyczne Laboratorium Diagnostyczne będzie funkcjonowało w budynku szpitala przy ul. Grunwaldzkiej 9 (wejście od strony ul. Żwirki i Wigury).

 


OGŁOSZENIE

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu, ul. Sobieskiego
9 ( tel. 034 350 63 80, fax 034 356 58 70 )
ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Lublińcu w ramach Oddziału Chorób Wewnętrznych od 01.08.2016 r.  do 31.07.2019 r.

 

(PKW i U86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej)

851410009 – Usługi świadczone przez personel medyczny

w

rodzaju: leczenie szpitalne

zakresie: oddział chorób wewnętrznych

Podstawa prawna : Art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U.
z 2015 roku, poz. 618 z późn. zm.).

Obowiązujące formularze oferty i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu,  w tym  projekt umowy, są do wglądu lub do odebrania w Dziale Organizacji i Nadzoru (budynek przy ul. Grunwaldzkiej 9, III piętro), od 03.06.2016 r. ( od poniedziałku do piątku
w godz.  od 10:00 do 14:00).

Termin składania ofert  do 10.06.2016 r.  do godz. 13.00 

(otwarcie ofert – 10.06.2016 r. godz. 13.30)                                                                                                                              

Termin rozstrzygnięcia konkursu nie później niż w ciągu 10 dni od otwarcia ofert

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej SP ZOZ w Lublińcu.

Miejsce składania ofert  SP ZOZ w Lublińcu ul. Sobieskiego 9 42-700 Lubliniec Sekretariat pok. nr 68

Termin związania z ofertą : 30 dni od daty upływu terminu składania ofert

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ( w całości lub w części ) na każdym etapie postępowania lub przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Koperta z ofertą winna być oznaczona :

„Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Lublińcu
w ramach Oddziału Chorób Wewnętrznych od 01.08.2016 r.  do 31.07.2019 r.”


 


 OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu, ul. Sobieskiego
9 ( tel. 034 350 63 80, fax 034 356 58 70 )
ogłasza konkurs ofert na udzielanie  świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Lublińcu w ramach pełnienia przez lekarzy dyżurów medycznych w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego  od 01.06.2016 r. 31.05.2019 r.

(PKW i U86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej)

851410009 – Usługi świadczone przez personel medyczny

601300008 – Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

w

rodzaju ratownictwo medyczne

zakresie specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego

Podstawa prawna : Art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2015 roku, poz. 618 z późn. zm.).

Obowiązujące formularze oferty i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu,  w tym  projekt umowy, są do wglądu lub do odebrania w Dziale Organizacji i Nadzoru (budynek przy ul. Grunwaldzkiej 9, III piętro), od 13.04.2016 r. ( od poniedziałku do piątku
w godz.  od 10:00 do 14:00).

 

Termin składania ofert   do 19.05.2016 r.  do godz. 13.00 (otwarcie ofert –  19.05.2016  r. godz. 13.30)                                                           Termin rozstrzygnięcia konkursu   nie później niż w ciągu 7 dni od otwarcia ofert

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej SP ZOZ w Lublińcu.

Miejsce składania ofert SP ZOZ w Lublińcu ul. Sobieskiego  42-700 Lubliniec Sekretariat pok. nr 68

Termin związania z ofertą :   30 dni od daty upływu terminu składania ofert

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ( w całości lub w części ) na każdym etapie postępowania lub przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Koperta z ofertą winna być oznaczona :

„Konkurs ofert na udzielanie  świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Lublińcu w ramach pełnienia przez lekarzy dyżurów medycznych w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego  od 01.06.2016 r. 31.05.2019 r.”. 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Udzielający Zamówienia Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Lublińcu, 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9, działając zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz.618 z późn. zm.), informuje o unieważnieniu postępowania z dnia 05.05.2016 r. na:

„Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Lublińcu
w ramach pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc, Izbie Przyjęć, pełnienia dyżurów medycznych  i dyżurów gotowości w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym
i Oddziale Chirurgii Ogólnej od 01.07.2016 r.  do 30.06.2019 r.”

 

UZASADNIENIE :
Nie wpłynęła żadna oferta

 

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zespołu

 

Opieki Zdrowotnej w Lublińcu
                    mgr Barbara Szubert                     

 


 

podziekowania 


INFORMACJA

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu informuje, iż nie upoważnił Spółki - Szczęście Dzieci Sp. z o.o. w organizacji do występowania do osób trzecich o darowizny rzeczowe oraz finansowe na rzecz Szpitala w naszym imieniu.

 


OGŁOSZENIE

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu informuje, że obecnie żaden podmiot zewnętrzny nie jest upoważniony do przeprowadzania zbiórki środków finansowych i darowizn rzeczowych na rzecz naszej jednostki, w tym na rzecz Oddziałów Szpitalnych oraz Poradni i Pracowni Specjalistycznych SPZOZ w Lublińcu. 
 


 

 SPZOZ w Lublińcu zatrudni pielęgniarki

Wymagania: aktualne prawo wykonywania zawodu

Informację można uzyskać pod nr telefonu: 34 3506387

 

SPZOZ w Lublińcu zatrudni pielęgniarki na Oddział Anestezjologi i Intensywnej Terapii

Wymagania:  aktualne prawo wykonywania zawodu , kurs kwalifikacyjny /specjalizacja z pielęgniarstwa anestezjologicznego

 

Informacje można uzyskać pod nr. telefonu: 34 3506387

 

 


 

 

 Dobro pacjenta najważniejszym celem naszego działania      

Witamy na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Lublińcu.
Nadrzędnym celem działania Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu jest zapewnienie wszystkim pacjentom  świadczeń zdrowotnych na jak najwyższym poziomie.
SP ZOZ w Lublińcu przyjmuje pacjentów bez skierowania w stanie „ostrym” wymagającym szybkiej interwencji medycznej oraz ze skierowaniem do przyjęcia planowego. Swoją opieką obejmuje ok. 80 tysięcy mieszkańców Powiatu Lublinieckiego.
Dysponujemy bazą 150 łóżek w 7 oddziałach: Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Chirurgii Ogólnej, Pediatrycznym, Chorób Wewnętrznych, Położniczo-Ginekologicznym, Noworodkowym, Gruźlicy i Chorób Płuc oraz Izbą Przyjęć. Rocznie hospitalizowanych jest tutaj ok 7 tysięcy pacjentów.
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna świadczona jest w 9 poradniach: Chirurgii Ogólnej, Proktologicznej, Diabetologicznej, Kardiologicznej, Położniczo-Ginekologicznej, Patologii Noworodka, Chorób Piersi, Gruźlicy i Chorób Płuc, Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dzieci. Rocznie udzielamy średnio 28 tysięcy porad specjalistycznych. W SP ZOZ w Lublińcu działa ponadto Szkoła rodzenia.
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu świadczy również  usługi
z zakresu badań: mikrobiologicznych, analitycznych, serologicznych, diagnostyki obrazowej, badań endoskopowych, USG i mammografii. Ponadto świadczone są usługi z zakresu transportu sanitarnego i ratownictwa medycznego. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej dysponuje również 6 ambulansami, z czego 3 świadczą usługi z zakresu ratownictwa medycznego.
Zapewniamy kompleksową opiekę wraz z pełną diagnostyką i leczeniem w jednej placówce, co wydatnie zwiększa komfort pacjenta i skraca czas pobytu.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji przez całą dobę - otoczymy Was fachową opieką, serdecznością
i zrobimy wszystko, by nasze spotkanie okazało się przyjemnym momentem
w Państwa życiu.